Privatlivspolitik

Loms.dk er en frivillig forening af klubmotorsports entusiaster med adresse på Frejasvej 89, 7620 Lemvig, Danmark, info@loms.dk, CVR-nr. 30033590. Vores webstedsadresse er: https://loms.dk.
Når du tilmelder dig nyhedsbrevet lagrer vi data om dig.

 

Data anvendes til følgende formål

Data indsamlet via nyhedsbrev anvendes til at sende dig nyhedsbrevet.

 

Dataopbevaring og sletning af data

Vi opbevarer dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Disse oplysninger anvendes alene til det formål, de er indsamlet til, og de bliver slettet, når formålet er opfyldt eller ikke længere relevant.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi lagrer og anvender flg. kategorier af personoplysninger: Almindelige personoplysninger, f.eks. navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt data om brug af digitale ydelser, herunder nyhedsbreve.

 

Kilder

Vi har fået dine oplysninger:

  • Direkte af dig via tilmelding til vores nyhedsbrev på hjemmesiden.
  • Direkte af dig i forbindelse med deltagelse i et løb eller anden aktivitet i klubbens regi.

 

Behandlingsgrundlag

Vi er nødt til at lagre disse oplysninger af en eller flere af disse årsager:

  • Vores interesse i at videregive information om motorsporten til vore medlemmer og andre interesserede.
  • For at vi kan opfylde en kontrakt, som du er part i.
  • For at vi kan overholde en retslig forpligtelse, f.eks. i henhold til bogføringsloven.

 

Hvad bruger vi dine info til / opbevaring:

Har du til­meldt dig vores nyheds­brev – Så gem­mes din e-mailadres­se og dit navn, så vi kan sen­de per­son­lig­gjor­te e-mails til dig. Vi anven­der Mail­Po­et til at udsen­de vores nyheds­bre­ve, som er en inte­gre­ret del af vores CMS-system, der hostes hos One.com.

Vi opbevarer din e-mail sikkert i Mailpoet (det program, vi sender vores nyhedsbreve fra), og din e-mail bruges udelukkende til nyhedsbreve fra os med udvalgte opslag på loms.dk.

Har du udfyldt vores kon­takt­for­mu­lar – Så gem­mes navn, e-mail og evt. tele­fon­num­mer, så vi kan kon­tak­te dig, og ved hvem vi skal spør­ge efter. Vi gem­mer dine per­son­li­ge oplys­nin­ger i vores CMS-system.
One.com er en sam­ar­bejds­part­ne­r, der over­hol­der per­son­da­ta­lov­giv­nin­gen.

Du modtager nyhedsbreve, fordi du har tilmeldt dig på loms.dk
Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbrev, kan du altid afmelde det ved at klikke på linket nederst i nyhedsbrevet eller sende en mail til webmasteren på webmaster@loms.dk

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt:

I forbindelse med nyhedsbreve:
Så længe du ikke har trukket et afgivet samtykke tilbage; og såfremt vi ikke er forpligtet til at opbevare personoplysningerne fx i forbindelse med en retslig forpligtelse.

 

Oplysning, indsigelse, ændring, dataportabilitet og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med om dig.

Hvis der er fejl i de oplysninger vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne i et almindeligt format (dataportabilitet).

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger kan du også sende os en anmodning herom.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve og markedsføring, kan det til enhver tid ske ved at trykke på et link i den enkelte nyhedsmail.

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.