Klubmesterskab i rally 2024

Følgende løb er tællende klubrally:
RAS               17. marts            JFM 2 / Sønderbæk Auto Løbet
LOMS             1. april               Mads Kjærs Mindeløb
VOM             15. juni                JFM for klubhold / JFM Fejden
IMK                 6. oktober         JFM 5
Reserveløb klubrally:
MNJ                 2. november     JFM 6/ Herregårdløbet

Følgende løb er tællende Yokohama Mesterskab:
ROMK          14. april              Yokohama mesterskab vest Ringkøbing
LOMS/
SOMS             1. juni               Yokohama mesterskab vest Vinderup
VOM            15. juni                JFM for klubhold / JFM Fejden
RAS              10. august          Yokohama mesterskab vest Randers

Reserveløb Yokohama:
LOMS/
MMS            28. oktober       Yokohama mesterskab Finale / Skive

I 2024 kåres der 2 klubmestre i 2 klasser:
Som i 2023 tæller Yokohama også med til klubmesterskabet. Man vælger selv hvilken serie, man stiller op i, men fælles er, at hvis man kører Fejden, får man + 5 point. Det er så det hold med samlet flest point, der bliver klubmester.

Klasse 1      Første års licenser / Klasse 1
Klasse 2      Alle andre

Point gives efter placering i generalklassement.

  1. plads 20 point
  2. plads 15 point
  3. plads 12 point
  4. plads 10 point
  5. plads 9 point o.s.v.

Ved pointlighed er det hold med lavest antal strafsekunder for de fælles tællende løb bedst.

For at vinde klubmesterskabet skal der minimum gennemføres 2 løb.

Alle løb er tællende.

Det er tilladt at bytte 2-kører.

Efter hvert løb vil forløbeligt resultat blive udregnet og lagt på klubbens hjemmeside loms.dk.

Klubmesterskab 2024 – 020624

Klubmesterskab 2024 – 070424

Klubmesterskab 2023 – slutstilling

Klubmesterskab 2022 – slutstilling

Klubmesterskab 2021 – slutstilling

Klubmesterskab 2020 – slutstilling

Klubmesterskab 2019 – slutstilling

Klubmesterskab 2018 – slutstilling

Klubmesterskab 2017 – slutstilling

Klubmesterskab 2016 – slutstilling

Klubmesterskab 2015 – slutstilling

Klubmesterskab 2014 – slutstilling