Klubmesterskab i rally 2022

Følgende løb er tællende klubrally:

LOMS            18. april               Mads Kjærs Mindeløb / Speed Nord
KOM                2. juli                  JFM for klubhold / JFM Fejden
IMK               21. august            JFM / Speed Nord
MNJ              29. oktober          JFM

Følgende løb er tællende Yokohama Mesterskab.

RAS               22. maj                Yokohama mesterskab vest Randers – ændret til Kolding den 28/8
KOM                2. juli                 JFM for klubhold / JFM Fejden
ROMK             4. september   Yokohama mesterskab vest Ringkøbing
LOMS/
SOMS           24. septmber     Yokohama mesterskab vest Vinderup

I 2022 kåres der 2 klubmestre i 2 klasser:
Som i 2021 tæller Yokohama også med til klubmesterskabet. Man vælger selv hvilken serie, man stiller op i, men fælles er, at hvis man kører Fejden, får man + 5 point. Det er så det hold med samlet flest point, der bliver klubmester.

Klasse 1      Første års licenser
Klasse 2      Alle andre

Point gives efter placering i generalklassement.

  1. plads 20 point
  2. plads 15 point
  3. plads 12 point
  4. plads 10 point
  5. plads 9 point o.s.v.

Ved pointlighed er det hold med lavest antal strafsekunder for de fælles tællende løb bedst.

For at vinde klubmesterskabet skal der minimum gennemføres 2 løb.

Alle løb er tællende.

Det er tilladt at bytte 2-kører.

Efter hvert løb vil forløbeligt resultat blive udregnet og lagt på klubbens hjemmeside loms.dk.

Klubmesterskab 2022 – slutstilling

Klubmesterskab 2021 – slutstilling

Klubmesterskab 2020 – slutstilling

Klubmesterskab 2019 – slutstilling

Klubmesterskab 2018 – slutstilling

Klubmesterskab 2017 – slutstilling

Klubmesterskab 2016 – slutstilling

Klubmesterskab 2015 – slutstilling

Klubmesterskab 2014 – slutstilling