Klubmesterskab i rally 2022

Følgende løb er tællende klubrally:

LOMS            18. april               Mads Kjærs Mindeløb / Speed Nord
KOM                2. juli                  JFM for klubhold / JFM Fejden
IMK               21. august            JFM / Speed Nord
MNJ              29. oktober          JFM

Følgende løb er tællende Yokohama Mesterskab.

RAS               22. maj                Yokohama mesterskab vest Randers
KOM                2. juli                 JFM for klubhold / JFM Fejden
ROMK             4. september   Yokohama mesterskab vest Ringkøbing
LOMS/
SOMS           24. septmber     Yokohama mesterskab vest Vinderup

I 2022 kåres der 2 klubmestre i 2 klasser:
Som i 2021 tæller Yokohama også med til klubmesterskabet. Man vælger selv hvilken serie, man stiller op i, men fælles er, at man kører Fejden. Det er så det hold med samlet flest point, der bliver klubmester.

Klasse 1      Første års licenser
Klasse 2      Alle andre

Point gives efter placering i generalklassement.

  1. plads 20 point
  2. plads 15 point
  3. plads 12 point
  4. plads 10 point
  5. plads 9 point o.s.v.

Ved pointlighed er det hold med lavest antal strafsekunder for de fælles tællende løb bedst.

For at vinde klubmesterskabet skal der minimum gennemføres 2 løb.

Alle løb er tællende.

Det er tilladt at bytte 2-kører.

Efter hvert løb vil forløbeligt resultat blive udregnet og lagt på klubbens hjemmeside loms.dk.

KLubmesterskab 2022 – 100722

Klubmesterskab 2021 – slutstilling

Klubmesterskab 2020 – slutstilling

Klubmesterskab 2019 – slutstilling

Klubmesterskab 2018 – slutstilling

Klubmesterskab 2017 – slutstilling

Klubmesterskab 2016 – slutstilling

Klubmesterskab 2015 – slutstilling

Klubmesterskab 2014 – slutstilling