Kontingent 2018

Medlemskontingent 2018:

DASU/LOMS aktivt medlem                            550,00 kr.
DASU/LOMS aktivt ungdomsmedlem           275,00 kr.
(incl. grundlicens og  AutoSport tilsendt)

DASU/LOMS almindeligt medlem                 100,00 kr.
( Autosport tilsendt)

Som aktivt medlem er der stadig en grundlicens med i prisen, og du får tilsendt bladet AutoSport ca. 6 gange årligt. Og som almindeligt medlem får du AutoSport tilsendt, men ingen licens.

Licenspriserne:

A3 – rally                                                          2.000,00 kr.
R1 – rally 1. kører                                               900,00 kr.
C1 – rally 2. kører                                               900,00 kr.
Grundlicens – Rally                                                 0,00 kr.
Grundlicens – Vejsport                                          0,00 kr.
En-dags-licens   –  Ikke-medlemmer               200,00 kr.
En-dags-licens   –  Medlemmer                        150,00 kr.

HUSK R2 er udgået fra 2018, så for at køre rallysprint skal du have en R1 og et rallykursus.

Som sidste år skal du bestille og betale din kørerlicens på www.dasu.dk under medlemsservice.
Dit femcifrede ID-nummer skal bruges, når du bestiller licens. ID-nummeret fremgår af sidste års licens eller udleveres af klubben.
Du skal være indmeldt i DASU af din klub som aktivt medlem for at kunne bestille licensen.
Skal du løse en højere licens har du pr. automatik grundlicensens rettigheder.
Såfremt der er specielle krav til din licens, f.eks. indsendelse af resultatlister og/eller helbredserklæring, skal dette være DASU’s sekretariat i hænde, før din licens bliver udstedt.
Du får din licens tilsendt indenfor 15 hverdage, når alle oplysninger er DASU i hænde, og hvis du er berettiget til den ønskede licens.
Er du via din klub indmeldt i DASU som almindeligt medlem, skal dit medlemskab opgraderes til aktivt medlem etc. før du kan løse licens. Opgraderingen sker via din klub.
Som medlem af LOMS/DASU modtager du vores klubnyhedsbrev (ca. 4 pr. år) samt DASU´s blad Autosport.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du altid velkommen til at kontakte kassereren på telefon 9781 1015 eller 2441 9928.

Har du andre spørgsmål vedrørende sporten eller klubben, er du altid velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen

Bank: Vestjysk Bank 7730-1110670

MobilePay: 13870