REFERAT generalforsamling 4. december 2018:

9 af klubbens medlemmer var mødt op på Lemtorpskolen.
1. Jan Kuipers blev valgt som ordstyrer.
2. Formandsberetningen blev udleveret og godkendt.
3. Undertegnede kom på banen med årsregnskabet, som viste et lille underskud.
4. Intet.
5. Valg til bestyrelsen, Bo Damgaard og Kirsten Laursen blev genvalgt.
6. Thomas Hvid Sørensen (1), Tove Borg (2) blev genvalgt til suppleanter.
7. Jan Kuipers og Christian Hansen blev genvalgt til revisorer.
8. Kontingentet blev uændret til 550 kr.
9. Resten af aftenen blev der evalueret på årets gang, og forslag om næste års aktiviteter blev drøftet til kaffen.
Kisse

LOMS ekstra oktober 2018