GENERALFORSAMLING i LOMS

Der indkaldes til generalforsamling tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00

i (Blok F) ændret til Blok D, Lemtorpskolen, Nissumvej 10, Lemvig.

Dagsorden iflg. vedtægter:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab
  4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
  5. Valg af bestyrelse
  6. Valg af suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. EventueltVedrørende pkt. 4:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Vedrørende pkt. 5:

På valg er Klaus Urup Mortensen, Søren Lorentsen og Kenneth Sørensen.

Klubben er vært med kaffe og brød.

MØD NU OP OG GØR DIN

INDFLYDELSE GÆLDENDE